• Updates

  Update zaterdag 30 september om 11:00 uur - Jaarplanning bijgewerkt met diverse activiteiten.
 • Trainingsdata 2023-2024
 • Jaarplanning 2023-2024
 • Informatie over Boys Action
  BOYS ACTION is een talentontwikkelingsnetwerk van zelfstandige danscentra die danslessen aanbieden speciaal voor jongens.
  • De zelfstandige danscentra noemen wij satellietscholen
  • In alle jongenslessen in de satellietscholen wordt gewerkt volgens de BOYS ACTION DANCE METHOD (BADM)
  • Vanuit deze lessen worden talentvolle leerlingen uitgenodigd mee te komen doen aan de zaterdagtrainingen van Boys Action
  • Deze zaterdagtrainingen vinden plaats in de studio's van ArtEZ Academie voor Theater en Dans in Arnhem. Daar krijgen zij lessen in o.a. klassieke techniek, acrobatiek, breakdance en moderne dans
  • Het curriculum van de BADM en de zaterdagtrainingen vullen elkaar aan. Het volgen van jongenslessen bij één van de satellietscholen heeft daarom de voorkeur boven het volgen van lessen bij niet aangesloten dansscholen

  In onderstaande gevallen kunnen dansers van niet aangesloten dansscholen meedoen aan de zaterdagtrainingen van Boys Action:
  • In het geval dat er geen BADM danscentra bij jouw in de buurt is. Je schrijft je dan in voor een technischeles bij een dansschool bij jouw in de buurt
  • Indien je het voortraject dans of de vooropleiding dans bij ArtEZ volgt, kun je wel de zaterdagtrainingen volgen, maar is afgesproken dat de activiteiten van ArtEZ voorrang hebben op de activiteiten van Boys Action. Dit kan resulteren in het niet mee kunnen doen in de producties van Boys Action

  Vanaf de brugklas worden jongens geselecteerd om doordeweeks een extra klassieke techniekles en acrobatiekles bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te volgen. Voor technisch getalenteerde jongens uit deze groep wordt het curriculum, vanaf de derde klas van de middelbare school, verder uitgebreid met een speciale klassieke techniekles en moderne dansles doordeweeks. Voor deze jongens is het dan niet meer nodig de jongenslessen in één van de satellietscholen te volgen.

  De stichting Boys Action zet zich in voor het ontwikkelen van danstalent zonder hoge kosten voor de ouders/verzorgers. Daarom is de ouderbijdrage op een minimum gesteld(zie gesteld (zie het kostenoverzicht hieronder). Deze bijdrage staat los van de lesgelden van de satellietscholen.

  Het is niet de bedoeling, noch in het belang van Boys Action om leerlingen van de satellietscholen waar wij mee samenwerken weg te trekken. De aanwezigheid van deze jongens in die groepen heeft twee voordelen: enerzijds blijven zij daarmee voldoende getraind volgens de BADM, anderzijds vormen zij een rolmodel voor medeleerlingen van de lessen in de betreffende danscentra.

  Kostenoverzicht

  TrainingBedrag per jaarAantal betalingstermijnen
  Zaterdag training, 3 uur en 15 minuten per week€ 300,-2 termijnen van € 150,-
  per october en maart
  Zaterdag en dinsdag training, 5 uur en 15 minuten per week€ 480,-4 termijnen van € 120,00
  per oktober, januari, maart en mei
  Indien gewenst kan het aantal betalingen in overleg anders afgesproken worden.

  Fasering Boys Action

  Basisschool

  Vanaf brugklas

  Vanaf 3e Klas

  BADM danscentra (1 uur)

  X

  X

  X
  overige jongens

  Dinsdag (2 uur) 1 x techniek + 1 x acro
  Docent: Mischa Boom

  X
  geselecteerde jongens

  X
  geselecteerde jongens

  Donderdag (2 uur) 1 x techniek + 1 x moderne dans
  Momenteel zijn er geen jongens hiervoor geselecteerd.

  X
  geselecteerde jongens

  Zaterdagtrainingen (3,5 uur) techniek, acro, break dance, moderne dans

  X
  geselecteerde jongens

  X
  geselecteerde jongens

  X
  geselecteerde jongens

  Hoe kan ik mij bij Boys Action aansluiten?

  Om in aanmerking te komen voor de zaterdagtrainingen en producties van Boys Action zijn er drie mogelijkheden:
  • je volgt al les bij De Lindenberg, De Vloer Arnhem, VHD Den Bosch, Dance Skills Doesburg en On Y Danse Arnhem en je wordt gevraagd om mee te doen
  • je staat al ingeschreven bij een andere dansinstelling: dan kun je een aantal proeflessen volgen als auditie. Aan de hand van het resultaat van de proeflessen kun je toegelaten worden. Eenmaal aangenomen is het wenselijk om bij je eigen instelling te blijven trainen. Indien je ergens anders les volgt is het niet meer mogelijk om aan hun producties/activiteiten mee te doen
  • je heb nog geen danservaring: je moet eerst een proefles volgen. Indien je positief beoordeeld wordt, wordt je geadviseerd om je in te schrijven voor trainingslessen bij een dansinstelling en kan je gelijk instromen

  Hoe moet ik mij kleden

  Klassieke techniek - Korte zwarte broek, zwarte hemd, zwarte sokjes
  Moderne dans - Zwarte joggingbroek, zwarte hemd en zwarte sokken
  Break dance - zelfde als modern maar met dans sneakers aan (geen straatschoenen
 • Ontstaan van Boys Action

  Ontstaan van Boys Action


  BOYS ACTION is een stichting en heeft als doel theaterdans bij jongens te promoten en onder de aandacht te brengen. Dit proberen wij te bereiken door:
  Het geven van danslessen speciaal voor jongens, waarbij de didactiek gericht is op hun motoriek, cultuur en belevenis
  Het maken van Theater dans producties en deze presenteren in theaters
  Culturele uitwisselingen met vergelijkbare organisaties in binnen- en buitenland

  De jongens die bij BOYS ACTION dansen variëren in de leeftijden van vanaf 8 tot circa 20 jaar.
  Choreograaf en dansdocent Wil Boom maakt in zijn choreografieën voor BOYS ACTION gebruik van elementen uit moderne dans, break dance, acrobatiek en turnen.
  In 2002 zijn wij gestart met onze eerste productie 'Boys Only' waarbij ruim 60 jongens op het toneel dansten. Met een selectiegroep van 7 jongens hebben wij drie gastoptredens verzorgd met de choreografie ‘If Only We Could Fly’ in het Vantaa Dancing Boys Event in Helsinki, Finland.

  Op 23 mei 2003 ging onze tweede productie 'Boys meet Girl' in première, waarbij ongeveer 70 jongens dansante ontmoetingen hebben met een paar meisjes.
  Wij hebben van 11 t/m 19 juni 2003 met een selectie groep van 9 jongens en 1 meisje Nederland vertegenwoordigd tijdens het Kuopio Dance Festival in Kuopio (Finland) met de choreografie 'Into These Arms', een zogenaamde 'rapopera'. De jongens hebben daar danslessen gevolgd in een speciaal danskamp voor jongens.

  Tevens hebben wij op 26 en 27 september 2003 met dezelfde selectie groep en dezelfde choreografie Nederland vertegenwoordigd met een presentatie tijdens de manifestatie 'Venster op Nederland' / 'Dagen van de Nederlandse Cultuur' in St. Petersburg in het kader van het 300-jarig bestaan van de stad. Op zondag 2 november hebben wij onze RapOpera uitgevoerd in het Holland Dance Festival in het Spuitheater in Den Haag.

  Vanaf 2003 zijn de aantal jongensgroepen die les volgen volgens de 'Boys Action Dance Method' bij diverse instellingen gegroeid. Boys & Girls move Amsterdam, Dance Skills Doesburg, Kunstbedrijf Arnhem, On Y Danse Arnhem, De Lindenberg Huis voor de Kunsten Nijmegen, Balletschool Les Papillons Groesbeek, Cultuurplein Noord Veluwe Epe en Muzehof Zutphen bieden tegenwoordig jongenslessen aan.

  In 2008 is bij alle jongens van het Finse Nationale Balletschool een avondvullend productie van Boys Action repertoire ingestudeerd. Deze productie is in samenwerking met de dansers van Boys Action tijdens de DACI conferentie in het Lucent Danstheater in Den Haag uitgevoerd.

  Een uitvoering tijdens het bezoek van 58 personen van Boys Action in 2009, ter gelegenheid van de Geraer Ballett-tage, werd bezocht door de burgermeester van Arnhem, zusterstad van Gera.

  In 2011 vierde Boys Action haar 10 jarig jubileum met een collage van het opgebouwde repertoire. Tijdens de zomer van 2012 heeft Boys Action het Festival de Avignon met 33 dansers bezocht. Naast trainingen werd er dagelijks 2 straat optredens met groot succes gepresenteerd.

  Tegenwoordig is de groep uitgebreid tot circa 40 jongens. Er wordt iedere zaterdag getraind in de studio's van ArtEZ Dansacademie. Boys Action danst tegenwoordig diverse choreografieën van o.a. Ed Wubbe, Mischa Boom, Rudsel Cameron en Sophie Jetten. Ook wordt er jaarlijks een voorstelling verzorgd met meer dan 150 jongens op toneel. Deze jongens zijn afkomstig van diverse cursussen verspreid over Gelderland.

  Boys Action heeft ook een samenwerking met ArtEZ vooropleiding dans en heeft een dans methode ontwikkeld die ook onderdeel is binnen de didactiek lessen van de ArtEZ Docentenopleiding.
 • Boys Action Dance Method, netwerk en satelietscholen
  BOYS ACTION is een talentontwikkelingsnetwerk van zelfstandige danscentra die danslessen aanbieden speciaal voor jongens. Deze danscentra noemen wij satellietscholen. In alle jongenslessen in de satellietscholen wordt volgens de BOYS ACTION DANCE METHOD(BADM) gewerkt. Vanuit deze lessen worden talentvolle leerlingen uitgenodigd mee te komen doen aan de zaterdagtrainingen van Boys Action in de studio's van ArtEZ Academie voor Theater en Dans in Arnhem.

  Sateliet-scholen


  Dance Skills, Doesburg
  De Vloer, Arnhem Zuid
  Lindenberg Huis voor de Kunsten, Nijmegen
  On Y Danse Theater-Dansstudio, Arnhem Noord
  Boys inc., Den Bosch
 • Convenant tussen ArtEZ en Boys Action
  Boys Action en ArtEZ Academie voor Theater en Dans in Arnhem zetten zich in voor een speciaal programma gericht op jongens binnen de vooropleiding. Het is de bedoeling dat er in de toekomst een aparte jongens traject binnen de vooropleiding gerealiseerd wordt. Voorlopig bestaat de samenwerking uit o.a:
  • Beide partijen talent scouting en talentontwikkeling van jongens, in aansluiting op de visie op talentontwikkeling van ArtEZ, wil bevorderen en stimuleren
  • ArtEZ is voornemens de methode structureel onder te brengen in het curriculum van de bachelor opleiding Docent Dans
  • ArtEZ biedt BA waar mogelijk een platform voor presentatie binnen de voorstellingen van de vooropleidingen
  • ArtEZ ondersteunt BA door het beschikbaar stellen van studio’s op zaterdagen (met inachtneming van het te roosteren HBO onderwijs)
 • Video materiaal
 • Joshua Junker in actie
  Solo van en door oud Boys Action leerling Joshua Junker. Hij begon op een jonge leeftijd bij Boys Action en zijn talent was al duidelijk zichtbaar. Later werd hij ‘gespot’ bij een cursus en werd hem een opleiding aangeboden bij het Royal Ballet School in Engeland. Naast het winnen van de Piket Kunstprijs categorie dans in 2014 is hij tevens winnaar van de Ursula Moreton Choreographic award. Hij danst sinds enkele jaren bij het Royal Ballet in London.
 • Contact informatie, mail contact en bestuur
  Boys action is als Stichting Arnhems Theater voor Amateurdans ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41051338.

  Pert 31 december 2022 wordt het bestuur formeel opgesteld in onderstaande samenstelling.

  Bestuursleden:
  • Voorzitter - Enzo Vredegoor
  • Penningmeester - Kim van den Boom
  • Secretaris - Annelies Loos
  • Wil Boom - Mede oprichter en Ambassadeur
  • Elise Boom - Mede oprichter en Ambassadeur
  • Ed Wubbe - beschermheer
  Dagleiding:
  Mischa Boom

  Contact adres:

  Boys Action
  Cronjéstraat 5
  6814 AG Arnhem
  email contact

  Bankrekening t.n.v. Boys Action
  IBAN: NL96 INGB 0009 3084 49
  BIC: INGBNL2A

  KvK inschrijving: 41051338

  BTW nr: NL001274154B27

  Facilitaire ondersteuning en studio locatie:
  ArtEZ Dansacademie
  Onderlangs 9
  6812 CE Arnhem
Open all

Agenda ouderbijeenkomst Boys Action Seizoen 2022/2023


Praktische zaken:
 • Website lezen voor achtergrond en doelen Boys Action
 • Afmelden bij Mischa per app
 • Kleding + bestellen: Pas als er meer duidelijkheid is over wie er nieuw zijn en blijven inventariseren we wie er nog kleding kan bestellen.
 • BADM methode blijft verplicht/techniek les elders door de weeks
 • Proefperiodes; In principe 6x indien er eerder duidelijkheid is nemen we contact op
 • Sluiting Stadstheater 2023 t/m 2027
 • Alternatief voor de Eindvoorstelling wordt uitgezocht
 • Foto’s/video: Volgen spoedig, nog bezig met de edit van de film zie een voorproef op de website. Doel is geen verlies draaien aan foto en videograaf.

Voorlichting vervolgopleidingen

Afspraak maken met Mischa indien er interesse of twijfel is over het dansvak in de toekomst.

Jaarplanning:

 • Alle zaterdagen en dinsdag trainingen staan op de website, zet ze in je agenda.
 • Eindvoorstelling is eerder in het jaar dan wat we gewend zijn.

Extra projecten/voorstellingen

 • 23 sept “Otto” BA4
 • 19 nov Musis "Otto" en “Finale” vorig jaar iedereen.
 • ? Februari 2023 Jongensdansdag ArtEZ.
 • ? Maart 2023 Eindvoorstelling Boys Action.
 • ? April 2023 Eindvoorstelling VO.
 • 17/18 juni 2023 Voorstelling choreografie.

Bestuur

 • Boys Action is een stichting en draait daarom geen winst.
 • Wil en Elise zijn eruit, Enzo voorzitter, Kim financiën, Annelies Loos erin.
 • Kosten zaterdaglessen: 300 euro per jaar d.m.v. 2 betaalverzoeken via de mail: oktober en maart. Voor de zaterdag en de dinsdag training 480 euro d.m.v. 4 betaalverzoeken via de mail.
 • Kosten per les zijn ongeveer 3 euro.

Avignon