Reglement

Om in aanmerking te komen voor de zaterdagtrainingen en producties van Boys Action zijn er drie mogelijkheden:

 • je volgt al les bij De Lindenberg, De Vloer Arnhem, VHD Den Bosch, Dance Skills Doesburg en On Y Danse Arnhem en je wordt gevraagd om mee te doen
 • je staat al ingeschreven bij een andere dansinstelling: dan kun je een aantal proeflessen volgen als auditie. Aan de hand van het resultaat van de proeflessen kun je toegelaten worden. Eenmaal aangenomen is het wenselijk om bij je eigen instelling te blijven trainen. Indien je ergens anders les volgt is het niet meer mogelijk om aan hun producties/activiteiten mee te doen
 • je heb nog geen danservaring: je moet eerst een proefles volgen. Indien je positief beoordeeld wordt, wordt je geadviseerd om je in te schrijven voor trainingslessen bij een dansinstelling en kan je gelijk instromen

Kosten

De ouderbijdrage is afhankelijk van het aantal lessen die gevolgd word. U betaald het bedrag in in een aantal termijnen afhankelijk van het bedrag. Wij maken gebruik van betaalverzoek van onze bank. Het is voor ons handiger om iedereen een betaalverzoek te sturen omdat wij dan gelijk een overzicht van alle betalingen hebben. Gaarne geen stortingen.

Kleding

Wij trainen in een uniforme zwarte tenue. De kleding bestaat uit een hemd, korte broek, jogging broek, sweater en zwarte sokken. Tijdens de break dance lessen dans je op sneakers (niet je straat schoenen).

Algemeen

Onderstaand is het een en ander vastgelegd voor die gevallen waar de persoonlijke vrijheid in botsing komt met de algemene belangen van Boys Action of het onderwijs. Teneinde de eenheid en continuïteit van de algemene dansontwikkeling te waarborgen worden leerlingen geadviseerd zich te houden aan de volgende afspraken:

 • Bij iedere training of repetitie 10 minuten van te voren aanwezig zijn. Gedurende repetitie periodes kan je al bij 2 maal afwezig uit de choreografie gezet worden
 • Indien een les of repetitie niet bijgewoond kan worden, vroegtijdig bij Mischa (06 52 84 09 78) afmelden
 • Verplichte deelname aan uitvoeringen, open dagen en jongens dansdag
 • De lessen, repetities en voorstellingen van Boys Action hebben voorrang op alle andere dans/sport activiteiten
 • Zoveel mogelijk dansvoorstellingen te bezoeken voor je algemene dansontwikkeling
 • Bij langdurige ziekte/blessure dient in overleg met Mischa een regeling getroffen te worden
 • Men wordt geacht kennis te nemen van hetgeen via www.boysaction.nl bekend wordt gemaakt
 • Men kan aansprakelijk worden gesteld wanneer door zijn/haar toedoen eigendommen van Boys Action en/of ArtEZ zoek raken of beschadigd worden
 • Boys Action is niet aansprakelijk voor in of bij het gebouw achtergelaten eigendommen en evenmin voor schade aan personen ten-gevolge van calamiteiten
 • Drinken of eten is niet toegestaan in de studio's
 • I.v.m. privacy en/of auteursrecht mogen er geen opnamen van repetities of uitvoeringen gemaakt worden zonder de toestemming van de leiding van Boys Action
 • Leerlingen zijn verplicht aan Boys Action te melden: eigen lespraktijk bij andere instanties; openbaar optreden bij andere instellingen
 • In het algemeen wordt men geacht in de omgang met medeleerlingen, docenten en gasten zich te gedragen in overeenstemming met de eisen die een theaterdansinstelling als leef- en werkgemeenschap redelijkerwijs kan stellen. In deze zin zijn bovenstaande bepalingen opgesteld en zullen zij worden gehanteerd. Zij die ten aanzien hiervan in gebreke blijven kunnen tijdelijk of geheel de toegang tot de lessen en het gebouw worden ontzegd.

 

Inschrijving