Changing Boys Dance one step at the time...

Corona maatregelen en beslisboom!

Zoals jullie begrijpen zijn de corona maatregelen continue in ontwikkeling. Wij doen ons best om zoveel mogelijk hiervan op de hoogte te zijn en hierop in te spelen. Vandaar dat we voor de start van het seizoen de volgende aanpassingen doorvoeren:
  • Wij vragen alle ouders voor zover mogelijk het gebouw van ArtEZ zo weinig mogelijk te betreden. Uitzondering: bij proeflessen mee naar binnen op gepaste afstand.
  • Indien het noodzakelijk is om binnen te komen is toegang beperkt tot en met de brug(catwalk). Het is verplicht binnen ArtEZ een mondkapje te dragen.
  • We schudden geen handen meer na de les en vragen alle leerlingen voor de les hun handen te wassen.
  • Voor de rest volgen wij het advies van het RIVM

Hieronder een beslisboom indien je twijfelt of het verstandig is om op les te komen of niet.
Stacks Image 7