Kaartverkoop Choreografie Voorstelling zondag 2 februari 2020

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Let op!

Omdat ons theatertje een beperkte aantal plaatsen heeft is deze presentatie uitsluitend opengesteld aan de ouders, broertjes en zusjes van de deelnemers. Per gezin zijn er 2 volwassen kaarten en een aantal kinderkaarten (zitplaatsen voor op de matten) beschikbaar.

Kijk goed naar de Indeling van de voorstellingen!

11.00 uur voorstelling: Selectie 1 en Do 17.00 uur Kinderles 3
13.00 uur voorstelling: Selectie 2 en Do 18.00 Moderne dans jongeren
15.00 uur voorstelling: Selectie 3 en Vrij 19.00 jongens 5
17.00 uur voorstelling: Selectie 4 en Woe 19.00 Tiener moderne dans

Kaarten kosten?
€ 3,- voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar
€ 2,- voor kinderen t/m 12 jaar

————————————————————————————————————————————————

Toegangskaart volwassenen om 11.00 uur
Toegangskaart volwassenen om 11.00 uur
Let op! Je kaartbestelling en iDeal betaling wordt afgehandeld via de hosting van Boy Action die de kaartverkoop verzorgt voor On Y Danse. Je ontvangt in de laatste week voor 2 februari je plaatsbewijzen in PDF format. Deze kan je uitprinten of op je telefoon laten zien bij deurcontrole.
€ 3,00
×
Toegangskaart Kinderen om 11.00 uur
Toegangskaart Kinderen om 11.00 uur
Let op! Je kaartbestelling en iDeal betaling wordt afgehandeld via de hosting van Boy Action die de kaartverkoop verzorgt voor On Y Danse. Je ontvangt in de laatste week voor 2 februari je plaatsbewijzen in PDF format. Deze kan je uitprinten of op je telefoon laten zien bij deurcontrole.
€ 2,00
×
Toegangskaart volwassenen om 13.00 uur
Toegangskaart volwassenen om 13.00 uur
Let op! Je kaartbestelling en iDeal betaling wordt afgehandeld via de hosting van Boy Action die de kaartverkoop verzorgt voor On Y Danse. Je ontvangt in de laatste week voor 2 februari je plaatsbewijzen in PDF format. Deze kan je uitprinten of op je telefoon laten zien bij deurcontrole.
€ 3,00
×
Toegangskaart Kinderen om 13.00 uur
Toegangskaart Kinderen om 13.00 uur
Let op! Je kaartbestelling en iDeal betaling wordt afgehandeld via de hosting van Boy Action die de kaartverkoop verzorgt voor On Y Danse. Je ontvangt in de laatste week voor 27 2 februari je plaatsbewijzen in PDF format. Deze kan je uitprinten of op je telefoon laten zien bij deurcontrole.
€ 2,00
×
Toegangskaart volwassenen om 15.00 uur
Toegangskaart volwassenen om 15.00 uur
Let op! Je kaartbestelling en iDeal betaling wordt afgehandeld via de hosting van Boy Action die de kaartverkoop verzorgt voor On Y Danse. Je ontvangt in de laatste week voor 2 februari je plaatsbewijzen in PDF format. Deze kan je uitprinten of op je telefoon laten zien bij deurcontrole.
€ 3,00
×
Toegangskaart Kinderen om 15.00 uur
Toegangskaart Kinderen om 15.00 uur
Let op! Je kaartbestelling en iDeal betaling wordt afgehandeld via de hosting van Boy Action die de kaartverkoop verzorgt voor On Y Danse. Je ontvangt in de laatste week voor 2 februari je plaatsbewijzen in PDF format. Deze kan je uitprinten of op je telefoon laten zien bij deurcontrole.
€ 2,00
×
Toegangskaart volwassenen om 17.00 uur
Toegangskaart volwassenen om 17.00 uur
Let op! Je kaartbestelling en iDeal betaling wordt afgehandeld via de hosting van Boy Action die de kaartverkoop verzorgt voor On Y Danse. Je ontvangt in de laatste week voor 2 februari je plaatsbewijzen in PDF format. Deze kan je uitprinten of op je telefoon laten zien bij deurcontrole.
€ 3,00
×
Toegangskaart Kinderen om 17.00 uur
Toegangskaart Kinderen om 17.00 uur
Let op! Je kaartbestelling en iDeal betaling wordt afgehandeld via de hosting van Boy Action die de kaartverkoop verzorgt voor On Y Danse. Je ontvangt in de laatste week voor 2 februari je plaatsbewijzen in PDF format. Deze kan je uitprinten of op je telefoon laten zien bij deurcontrole.
€ 2,00
×
Kamer van Koophandel nummer: 41051338

Algemene voorwaarden.

Artikel 1.   Totstandkoming Overeenkomst

  1. De op de website aangeboden toegangskaarten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, die alleen door gasten van On Y Danse kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
  2. De Overeenkomst komt pas tot stand zodra de betaling bij Boys Action op de rekening staat.
 
Artikel 2    Prijzen, betaling en aflevering
 
  1. Prijzen zoals genoemd op de website zijn een bijdrage aan de reeds gemaakte productiekosten die On Y Danse/Boys Action voor haar rekening heeft genomen.
  2. Tijdens de bestelprocedure kiest de gast voor vooruitbetaling via iDEAL waarna de leerling een factuur verkrijgt die tevens dient als betaalbewijs en toegangsbewijs. 
 
Artikel 3 Toepasselijk recht en geschillen
 
  1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. In geval van een geschil, geeft de meest gerede partij aan de andere partij via email te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is. Alle geschillen die naar aanleiding van en/of ten gevolge van en/of uit hoofde van de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden overgegaan tot restitutie van betaalde bedragen.