On Y Danse logo met


Betalingsvoorwaarden

De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Betaling kan uitsluitend via automatisch incasso. Het seizoen loopt van de 1e week van september t/m de laatste week van juni i.a.w. er word voor 10 maanden lesgeld vooruit geïncasseerd. De eerste incasso vindt plaats omstreeks 29 augustus en de 10e incasso omstreeks 29 mei.
Spelregels incasso
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u twee weken voor de eind van een maand uw lidmaatschap opgezegd, wordt de incasso stopgezet. Bovendien liggen er bij uw bank opdracht kaarten t.b.v. evt. terugboekingen of intrekking machtigingen. U heeft 8 weken de tijd om uw bank opdracht te geven een afgeboekt bedrag terug te boeken.

2e gezinsleden krijgen een korting van 25%

On Y Danse mag geen beeldmateriaal e.d. gebruiken t.b.v. programma boekjes, website, sociale media e.d.