Dansmethode voor jongens

Changing boys dance one step at a time....

Changing boys dance one step at a time....

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Tips voor docenten

1
Bij het starten van een nieuwe groep maak een aantal afspraken met de jongens hoe zij zich moeten gedragen tijdens de les. Het spreekt voor zich dat je de 'regels/afspraken' op kort termijn niet kan handhaven, maar je kan ze gebruiken om de orde te herstellen en in sommige gevallen 'eisen' dat ze zich houden aan de 'regels/afspraken'. Op de den duur hoeft je er niet veel meer aan te doen, een korte herinnering aan de gemaakte afspraken zijn vaak al voldoende.

2
De omgangsvormen tijdens de lessen zijn:
• Als een persoon praat, luisteren de anderen.
• Behandel elkaar met respect.
• Elkaar niet aanraken.
• Niet met elkaar bemoeien.
• Elkaar helpen.
• Als er muziek aanstaat is iedereen stil.


3
Algemene regels voor de jongens zijn:
• Wees altijd op tijd voor de les.
• De docent in kennis stellen wanneer je afwezig bent.
• Draag een zwarte vest, zwarte joggingbroek en breng schone zwarte sportsokken mee.
• Draag dans sneakers bij de battle. Schoenen die je buiten op straat draagt worden niet toegestaan.

4
Voordat je met de les begint even meegaan in het ethouiasme en speelsheid van de jongens. Praat met de 'bescheiden typen’; demp de 'wilde typen' en stimuleer hun om hun favorite moves te oefenen. Als het tijd is om te beginnen, neem de leiding en neem presentie.

5
Bij alle lessen moet de spanningsboog zo zijn dat de jongens in het begin geconcentreerd bezig zijn maar vanaf de Break elementen dat er meer vrijheid en dialoog tussen de jongens onderling en met de leraar ontstaat.
Onderlinge communicatie tussen de jongens moet betrekking hebben op de lesstof.

6
Wees consequent in je optreden. Vooral goede uitgangshouding en freezen eisen.

7
Het zg. 'wij spreken af .....' formule gebruiken. Als het niet gaat zeg je dan ' wij hebben toch afgesproken.....' werkt altijd!

8
Gebruik verschillende stopwoorden bv. Let op! Attentie! Goed opletten! Pardon? Of klap gewoon hard in je handen. Een fluitje is handig bij grote groepen.

9
Gebruik ook afwissende volume van je stem om de aandacht van de jongens te krijgen en om de jongens scherp te houden.

10
In het algemeen liever duidelijk(streng zijn) in het begin en later wat meer toelaten.

11
Geef weinig tot nooit aandacht aan wat zij nog niet kunnen maar aan wat zij wel kunnen. Over het algemeen komen de leerlingen zelf wel achter wat zij niet snappen dan is de tijd aangebroken om het uit te leggen.

12
De uitgangshouding is belangrijk om een goede beweging/ houding uit te voeren. Pas beginnen als iedereen de uitgangshouding heeft en klaar staat. Ook hier geldt dat als je het in het begin consequent toepast het tijdwinst en hun concentratie bevorderd.

13
Bij de wup controleren dat iedereen de freeze aanhoudt, geen vallen op de vloer 'gedoe' dulden. Handig is om een houding/positie aan te geven.

14
In spiegelbeeld meedoen, dus met je gezicht naar de leerlingen. Leg ook uit dat je in spiegelbeeld meedoet.

15
’Beeldspraak' dus meepraten, in het begin geen termen gebruik maar benoemen wat ze moeten doen. Later de termen wel gebruiken.

16
Fysiek aanraken om te corrigeren en benoemen wat je doet.

17
Al pratend door de muziek correcties/aanwijzingen geven w.b. correcte technische uitvoering. De breaks van de vloeroefeningen zijn hiervoor geschikt.

18
Vraag de jongens waar ze op moeten letten, zo verwerken ze de lesstof en correcties maar hou het kort en bondig. Herhaal hardop wat de jongen benoemd heeft en zeg of het goed of niet/helemaal goed is. Doe dit niet bij iedere oefening anders gaat de vaart uit je les.

19
Complimenteer correct gedrag en uitvoering met opmerkingen zoals uitstekend, goed, geweldig, enz. Maar in sommige gevallen zal een kleine witte leugen nodig zijn om de motivatie van sommige jongens te stimuleren. Kies een jongen uit om een bepaalde beweging te laten demonstreren. Stimuleer applaus voor hem. Wees er bewust van dat je niet te vaak dezelfde jongen laat demonstreren. Nogmaals: hou het kort en bondig.

20
Geef de jongens de gelegenheid om te oefenen. Dit geeft jouw de gelegenheid om individuele jongens te helpen.

21
Geef de jongens de ruimte om elkaar te helpen. Wees er bewust van dat de ene jongen de andere niet is en dat er wellicht bij iedere jongen een andere uitleg kan werken. Luister dus goed naar wat de jongens aan elkaar te vertellen hebben tijdens het helpen. Vertaal deze opmerkingen naar je methodiek zodat jij je bewegingen op kunt bouwen in verschillende 'jongeren perspectieven'.

22
De les altijd eindigen met een battle. Dit is goed voor de sfeer en om hun overige energie kwijt te raken. Dit is de tegenhanger van het geconcentreerde en stille begin van de les.

23
Bij de battle ook zelf wat laten zien. Je eigen voorbeeld is een geweldige inspiratie voor de jongens, Niet alleen om de uitvoering goed te laten zien maar nog belangrijker is om te laten zien dat jij 'los' kan gaan en dat bij de battle alles kan. De battle is bij ons niet stijl gebonden.

24
Hou de humor erin! Geniet van de energie van de jongens maar vergeet nooit dat jij de 'herder' bent.