Inleiding


Door Elise Boom, voorzitter Boys Action.


De afgelopen 10 jaar heeft Boys Action een methode ontwikkeld om jongens op een jong leeftijd aan het dansen te zetten en te trainen tot potentieel danser met een breed bewegingsscala. De noodzaak om een methode te ontwikkelen is ontstaan door ervaringen met het schouten van jongens voor diverse vooropleidingen en het lesgeven aan jongens in het amateur werkveld.
Deze ervaringen riepen een aantal vragen op:
-Waarom dansen er zo weinig jongens in het amateur theaterdans werkveld?
- waarom is er een tekort aan jongens in de vooropleidingen en professionele opleidingen van de Dansacademies?
- waarom haken de jongens af na een of twee jaar in de vooropleiding?
- waarom zijn de jongens ruim vertegenwoordigd in het zogeheten ‘urban’ circuit?
Om een antwoord op deze vragen te krijgen realiseerde wij dat heel veel factoren een rol spelen. Antwoorden die wij instinctief konden invullen maar die niet gebaseerde waren op onderzoek of feiten.
Met oprechte interesse in de jongenscultuur en met vakkennis verworven door jarenlang lesgeven aan de vooropleiding dans en met kinderen in de amateur werkveld ontstond de gedachte dat het mogelijk zou kunnen zijn om jongens aan te zetten tot dans en mogelijk ook vast te houden door aan te sluiten bij hun cultuur. Dit zou mogelijk kunnen zijn via hun cultuur maar ook door te kijken naar de bewegingsdrang van jongens. Uit ervaring was het al duidelijk dat jongens en meisjes verschillen in de manier van les volgen maar ook verschillen in lichamelijke ontwikkeling en bewegingsdrang. Inmiddels hebben wij kennis genomen van het veelvoud aan onderzoek die gedaan is naar de verschillen in motorische en lichamelijke ontwikkeling tussen meisjes en jongens. In het menu item bronnen zijn voor ons de belangrijkste onderzoeken opgenomen.

Verantwoording


Gezien de ontwikkeling van Boys Action kan men stellen dat de ingeslagen weg z'n succes heeft bewezen. De groei in aantallen jongens en de stijgend lijn in kwaliteit en diversiteit van beweging bevestigd het succes. De toenemende aantal jongens die doorstromen naar de vakopleidingen geeft aan dat het wel mogelijk is om jongens te bijven boeien met dans en met namen theaterdans.
Merendeel van de Dansacademies en Dansgezelschappen gebruiken de ballettechniek voor niveau criteria en als een basis training. Het is zelfs gebleken dat bij toelating tot een MBO Dans opleiding de ballettechniek niveau getest wordt. Dus om toegang te krijgen tot een dergelijke instelling zou een jongen in iedere geval over een basis academisch techniek moeten beschikken. Hieruit concludeert Boys Action dat de huidige methodes falen doordat zij onvoldoende jongens aantrekken.
Wil Boom is in het verre verleden instinctief begonnen met lessen voor jongens. Dit instinct was gebaseerd op eigen ervaringen vanuit het turnen op top niveau en zijn ervaringen tijdens zijn opleiding en zijn werkzaamheden bij professionele gezelschappen. Door zijn ruime ervaring en door het onderwerp te onderzoeken heeft hij een methode ontwikkeld waarmee hij jongens kan trainen, laten optreden en aan Boys Action verbinden voor een langere periode. Zodoende kunnen de jongens in bezit van een geschikte fysieke talent zich voldoende ontwikkelen om toegang te krijgen tot een vakopleiding.
Hieronder is schematisch aangegeven hoe Boys Action de verschillen constateert in ontwikkeling tussen traditionele methodieken t.o.v. de Boys Action Dance Method. Dit is uiteraard gebaseerd op ervaring en niet op wetenschappelijke onderzoek.

Ontwikkelingsschema